Bournemouth 1999
Miami 2000
Miami 2002
US Open 2002