US Open 2001

 

Sydney 2002

 

Miami 2002

 

Toronto 2002

 

US Open 2002

 

Miami 2003